Onze diensten

In goed overleg met u zorgen we van A tot Z voor een gedegen voorbereiding en een goede uitvoering van uw congres.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op of lees verder.

Hulp bij bid

 • Opstellen bidboek i.s.m. lokale partners

Locatie

 • Voorstel geschikte locaties
 • Onderhandelingen met locatie(s)
 • Contact en logistieke afstemming met locatie (catering, techniek, voorzieningen)
 • Begeleiding en controle uitvoering tijdens congres

Abstracthandling

 • Advies opzet call for abstracts en criteria
 • Opzetten online indienformulier
 • Voorbereiden en uitvoeren beoordelingsprocedure
 • Ondersteuning bij sessie-indeling
 • Publicatie van wetenschappelijk programma en abstracts

Communicatie

 • Opstellen communicatieplan
 • Promotie en werving
 • Bouwen, inrichten en beheren website
 • Opstellen en versturen nieuwsbrieven
 • Beheer social mediakanalen
 • Inrichten congresapp
 • Persbegeleiding

Sponsoring & expositiemanagement

 • Analyse en advies opbrengsten, prijsstelling en faciliteiten
 • Opstellen sponsorplan, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving (zoals CGR)
 • Samenstelling sponsorprospectus
 • Ontwerp expositieplattegrond
 • Werving door actieve persoonlijke benadering
 • Indeling stands
 • Samenstellen technische informatie betreffende standbouw, inrichting etc.
 • Communicatie en coördinatie met sponsoren en exposanten
 • Gehele logistieke, administratieve en organisatorische afhandeling
 • Technische uitvoering en coördinatie ter plekke (op- en afbouw stands)
 • Coördinatie gesponsorde onderdelen
 • Afhandeling zakelijke aspecten, contracten en facturering

Afronding

 • Publicatie en verspreiden van presentaties
 • Versturen deelnemersevaluatie en verwerken van resultaten
 • Evaluatie met opdrachtgever

Projectmanagement

 • Advies, coördinatie en begeleiding
 • Planning
 • Beslismomenten
 • Risicomanagement
 • Draaiboek
 • Procesbewaking
 • Uitvoering

Conceptontwikkeling

 • Aandragen van ideeën voor invulling en uitvoering, zoals werkvormen, zaalopstelling en aankleding

Advies, begeleiding en ontwikkeling van:

 • Concreet plan op basis van uw doelstellingen
 • Congreslogo en -huisstijl
 • Opstellen van programma

Programma

 • Advies en begeleiding bij opstellen van programma, waaronder:
  • pre-conferentie
  • speakers diner
  • welkomstreceptie
  • congresopening
  • plenaire sessies en keynote sprekers
  • netwerkmomenten
  • expositie/beursvloer
  • postersessies
  • entertainment
  • pauzes
  • afsluiting
  • site visits
  • congresdiner/-feest
  • sociaal programma

On-site begeleiding

 • On-site registratie en ontvangst
 • Coördinatie van en controle op uitvoering conform draaiboek
 • Ontvangst en begeleiding sprekers
 • Bemanning informatiebalie en aanspreekpunt alle aanwezigen
 • Branding en bewegwijzering

Accreditatie

 • Aanvragen accreditatie
 • Accreditatie verwerken na het congres

Online congressen

 • Faciliteren/inrichten online omgeving in stijl van het congres
 • Sprekersinstructie/-begeleiding vooraf en tijdens het congres
 • Live support voor deelnemers/sprekers
 • Sessies vanuit studio of huis streamen
 • Online interactie/ontmoeting faciliteren (ontmoetingsplein)

Congressecretariaat

 • Aanspreekpunt voor alle stakeholders
 • Deelnemersregistraties
 • Vervaardigen van badges
 • Voorstellen voor congresmaterialen
 • Bestellen congresmaterialen
 • Periodieke rapporten met aanmeldingsstatistieken

Overleg met opdrachtgever

 • Regelmatig gepland en spontaan overleg en afstemming
 • Bijwonen (commissie)vergaderingen

Financieel management

 • Opstellen realistische begroting
 • Bijwerken en bewaking begroting
 • Hulp bij subsidieaanvragen
 • Veilig beheer deelnemersgelden in stichting congresgelden
 • Financiële administratie van registratie- en sponsorgelden
 • Betalen en afhandeling leveranciersfacturen
 • Opstellen van eindafrekening

Sprekers

 • Suggesties aandragen
 • Afspraken vastleggen
 • Afstemming details en benodigde voorzieningen regelen
 • On-site begeleiding

Hotel en vervoer

 • Goed onderhandelde voorwaarden en tarieven
 • Online kamers boeken uit hotelblokreservering
 • Reserveren kamers opdrachtgever, sprekers, commissie, genodigden
 • Vervoer van/naar site visits/ congresdiner

Congressen

Wij organiseren (wetenschappelijke) congressen en bijeenkomsten voor o.a. universiteiten, hogescholen, instellingen, verenigingen en non-profitorganisaties.